ACOMIADAMENT DE LA DIRECTORA I DEL CURS 2022-2023

 

ACOMIADAMENTDesprés de tants anys acomiadant el curs escolar, ha arribat el moment del meu. Ha estat un plaer formar part d’aquesta comunitat educativa i treballar per a que entre tots i totes, l’escola anara endavant de la millor manera que sabíem i podíem.

La satisfacció més gran d’aquest temps, ha sigut l’haver contribuït en la formació dels xiquets i les xiquetes que han passat i passen pel centre. Supose que en alguns casos més encertada que en altres, però sempre amb la intenció de fer les coses el millor possible per a tots i totes.

Tot açò no s’haguera pogut dur a terme, sense l’equip de treballadors i treballadores que durant aquests anys, he tingut la sort de conèixer i treballar junts/es, colze a colze, aportant cadascú/na el millor de si mateix per a fer de El Crist el que és.

Sense dubte, ha estat una lliçó de vida i de coneixement en tots els sentits. Estic molt agraïda a totes les persones que han compartir amb mi aquests cursos.

Us desitge que vaja tot bé, molta sort i fins aviat.Meliana a 21 de juny de 2023La directora: Julia Manchano Romera.

CIRCULAR Nº 8: PASQUA

 

Meliana a 31 de març de 2023

 

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE

 El dimecres 5 d’abril, si l’oratge ho permet, celebrarem la Pasqua jugant a jocs tradicionals. Per aquest motiu, l’alumnat podrà portar catxerulos, cordes i cascavells a les sabates.

 L’alumnat d’infantil compartirá el dia amb l’alumnat de 5é. Pel matí jocs de pasqua i esmorzar tots junts.

L’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t, eixiran al parc del Turia pel matí i per la vesprada jocs de pasqua  i  berenar al pati.

L’alumnat de i per la vesprada jocs de pasqua i berenar al pati.

 Aprofitem l'avinentesa per a recordar-vos que, segons el calendari escolar, les vacances de Pasqua són del 6 al 17 d'abril, ambdós inclosos.

 

Atentament,                                                                         L’ Equip directiu


Meliana 31 de marzo de 2023

 

A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

 

El miércoles 5 de abril, si el tiempo lo permite, celebraremos la Pascua. Por este motivo, el alumnado podrá traer cometas, cuerdas y cascabeles en las zapatillas.

El alumnado de infantil compartirá el día con el alumnado de 5º. Por la mañana juegos de pascua y almorzar todos juntos.

 El alumnado de 1º, 2º, y 4º, saldrán al parque del Turia por la mañana y por la tarde juegos de pascua y merendar en el patio.

El alumnado de y por la tarde juegos de pascua y merendar en el patio.

Aprovechamos la ocasión para recordaros que, según el calendario escolar, las vacaciones de Pascua son del 6 al 17 de abril, ambos incluidos.

 

Atentamente,                                                                                  El Equipo directivo


CIRCULAR Nº 5: CARNESTOLTES

 Meliana a 10 de febrer de 2023

 

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE

 

El divendres 17 de febrer celebrarem Carnestoltes, per la qual cosa, si l’oratge ho permet, tot l’alumnat i el professorat, farem una cercavila pel pati de l’escola i, seguidament, l’alumnat de primària amb el professorat, desfilarem pel poble.

 

Per a l’esdeveniment, a les 12:15 aproximadament, obrirem les portes del pati de Primària per tal que els familiars puguen vore la cercavila.

 

Amb la finalitat de que l’alumnat llua millor les disfresses, s’han de seguir les següents recomanacions:

 

·        Per a que l’acte es puga dur a terme amb total normalitat els familiars no han d’acostar-se quan l’alumnat desfile, ni endur-se cap xiquet o xiqueta. No hem d’oblidar que els protagonistes són ells i elles.

·        Els familiars no poden donar menjar, beguda ni llepolies a l’alumnat.

 

A les 12:15, aproximadament, l’alumnat de primària eixirà del Centre pels següents carrers : Calvari, Tribunal de les Aigües i Corts Valencianes, on es trobaran amb l’alumnat del CEIP Mediterrani i del Sagrado Corazón.

 

A continuació, TORNAREM al Centre pel següent recorregut: c/ Tribunal de les Aigües i c/ Calvari. Estarem acompanyats per la Policia Local i el carrer Corts Valencianes estarà tancat al tràfic.

 

 

Atentament                                                         L’Equip directiuMeliana a 10 de febrero de 2023

 

A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTROEl viernes 17 de febrero celebraremos el Carnaval, por este motivo, si el tiempo lo permite, todo el alumnado y docentes haremos un desfile por el patio del colegio y, seguidamente, el alumnado de primaria con el profesorado, desfilaremos por el pueblo.

 

Para el acto, a las 12:15 aproximadamente, abriremos las puertas del patio de Primaria para que los familiares puedan ver el desfile.

 

Con la finalidad de que el alumnado luzca mejor los disfraces se han de seguir las siguientes recomendaciones:

 

·        Para que el acto se pueda realizar con total normalidad los familiares no se acercarán cuando los alumnos desfilen, ni se llevaran a ningún niño. No debemos olvidar que los protagonistas son ellos y ellas.

·        Los familiares no pueden dar comida, bebida ni chucherías al alumnado.

 

A las 12:15, aproximadamente el alumnado de Primaria saldrá del Centro por las siguientes calles: Calvari, Tribunal de les Aigües y Corts Valencianes donde se encontrarán con los alumnos del CEIP Mediterrani y del Sagrado Corazón.

 

A continuación, VOLVEREMOS al colegio por el siguiente recorrido: c/ Tribunal de les Aigües y c/ Calvari. Estaremos acompañados por la Policía Local y la calle Corts Valencianes estará cerrada al tráfico.

 

 

Atentamente                                            El Equipo directivoAVALUACIÓ CURS 2022-2023

 CANVIS A INFANTIL, 1r, 3r i 5è de Primària


FELICITACIÓ DEL CLAUSTRE

 


"El professorat del CEIP El Crist us desitja unes bones festes de nadal
 i molta felicitat per a l'any vinent"


CIRCULAR DE MENJADOR Nº3

 

Meliana a 19 de desembre de 2022


 SEGON TRIMESTRE (2022-2023)

A continuació els comuniquem l`import a ingressar pels comensals corresponent al segon trimestre del curs.

El preu per comensal és 4.25€/dia.
GENER: 17 dies, 72’25
FEBRER: 20 dies,   85
MARÇ:      21 dies, 89’25

 

A partir de gener de 2023, per a l’alumnat amb el pagament domiciliat, la despesa de menjador es cobrarà a les famílies una vegada acabat el mes de menjador, és a dir, a partir de l’últim dia de menjador del mes en qüestió i amb el descompte de les faltes justificades, si és el cas.

 

El pagament, per a comensals que no l’han domiciliat, s`efectuarà sempre de l’1 al 10 de cada mes.

L`import de la falta (4.25€), es descomptarà sempre que haja sigut degudament justificada (nom i cognoms, curs i grup i dia de la falta), enviant un correu electrònic a menjadorelcrist@hotmail.com abans de les 9:15 del dia que es va a faltar.


Al primer rebut tornat es donarà de baixa la domiciliació bancària. A partir d’ eixe moment, i sempre que no hi haja pagaments pendents, es remetrà un rebut amb la despesa que s’haurà de pagar abans del dia 1 del mes en qüestió.


 

Atentamente

La encargada de comedor                                        La directora

 José Barres Soro                                              Julia Manchano Romera


Meliana 18 de diciembre de 2022


                    SEGUNDO TRIMESTRE (2022-2023)

 A continuación les comunicamos el importe a ingresar por los/las comensales  correspondiente al SEGUNDO trimestre del curso.

 El precio por comensal es de 4.25€/día.

 ENERO:      17 días, 72’25

FEBRERO: 20 días, 85

MARZO:       21 días, 89’25

A partir de enero de 2023, para el alumnado con el pago domiciliado, la cuantía de comedor se cobrará a las familias una vez acabado el mes de comedor, es decir a partir del último día de comedor del mes en cuestión y con el descuento de las faltas justificadas, si las hubiera.

 El pago, para comensales que no lo han domiciliado, se efectuará siempre del 1 al 10 de cada mes.

 El importe de la falta (4.25€) se descontará al mes siguiente, siempre que haya sido debidamente justificada (nombre y apellidos, curso y grupo y día de la falta), enviando un correo electrónico a menjadorelcrist@hotmail.com antes de las 9:15 del día que se va a faltar.

 Al primer recibo devuelto se dará de baja la domiciliación bancaria. A partir de ese momento, y siempre que no haya pagos pendientes, se enviará un recibo con el gasto que se deberá pagar antes del primer día del mes en cuestión.

 

Atentamente

La encargada de comedor                                        La directora

 José Barres Soro                                              Julia Manchano Romera


CIRCULAR Nº 4: NADAL

 

       Meliana a 16 de desembre de 2022

A TOTES  LES  FAMÍLIES DEL CENTRE

Seguint el calendari escolar, les vacances de Nadal són del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos.

El dia 22 de desembre es publicaran per a primària les notes de la 1ª avaluació de 2n, 4t, i 6è, així com els informes trimestrals qualitatius de 1r, 3r i 5è. Es podran visualitzar per la web família. És important que reviseu el material escolar de l’alumnat, per tal de que porten tot el necessari per al trimestre vinent.

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient ens han notificat que visitaran a l’alumnat, el dijous 22 de desembre de vesprada.

El professorat del CEIP El Crist us desitja que passeu unes bones festes i un feliç any 2023.

 

Atentament  

                                                                      L’Equip directiu

                                                           Signat: Julia Manchano Romera


       Meliana a 16 de desembre de 2022

A TODAS LAS  FAMILIAS DEL CENTRO

Siguiendo el calendario escolar, las vacaciones de Navidad son del 23 de diciembre al 8 de enero, ambos incluidos.

El 22 de diciembre se publicarán para primaria las notas de la 1ª evaluación de  2º, 4º y 6º, así como los informes trimestrales cualitativos de 1º, 2º y 5º. Se podrán visualizar por la web familia. Es importante que reviséis el material escolar del alumnado, para que traigan todo lo necesario para el trimestre próximo.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente nos han notificado que visitarán al alumnado, el jueves 22 de diciembre por la tarde.

El profesorado del CEIP El Crist os desea que paséis unas felices  fiestas y  un próspero año 2023.

 

Atentamente,                                                           El Equipo directivo

                                                           Firmado: Julia Manchano Romrea

 

CIRCULAR Nº 3: AVALUACIÓ

Meliana a 7 de desembre de 2022

 

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE

INFORMACIÓ D’AVALUACIO

 

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei Educativa (LOMLOE), que enguany ha començat a implantar-se en els cursos d’Infantil, 1r, 3r i , us volem comunicar alguns canvis respecte a l’avaluació que es produiran durant aquest curs:

-      A l’etapa d’Infantil, es realitzaran dos informes d’avaluació semestral, un  al gener i un altre al juny coincidint amb l’avaluació final, que elaboraran les tutores i tindrà un enfocament competencial. Aquests informes es podran consultar a través de la web família.

-      En Primària i als cursos de 2n, 4t i 6è, seguirem el procediment d’avaluació habitual, amb tres avaluacions i de manera quantitativa (amb  notes numèriques). Per la web família podreu consultar aquestes qualificacions.

-      En Primària i als cursos de 1r, 3r i 5è, hi haurà com a novetat tres avaluacions qualitatives i una final quantitativa. En aquests cursos, els/les tutors/es elaboraran informes trimestrals qualitatius amb la informació que també facilitaran els/les mestres especialistes en la sessió d’avaluació. Aquest informe, tindrà un enfocament competencial, destacarà aspectes personals i evolutius, mesures i suports d’atenció educativa i els resultats obtinguts en el procés d’ensenyament aprenentatge, (els progressos, esforços, dificultats superades i talents), així com, els aspectes que han de continuar treballant els/les vostres fills/es. Les famílies podran consultar les informacions de l’avaluació a la web família.

Comproveu que podeu accedir a la web família, si no és així, consulteu en secretaria del centre.

Atentament,      L’Equip directiu

 

Signat: Julia Manchano RomeraMeliana 7 de diciembre de 2022

 

A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN


Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que este  año ha comenzado a implantarse en los cursos de Infantil, 1º, 3º y 5º, os queremos comunicar algunos cambios respecto a la evaluación que se producirán durante este curso:

-      En la etapa de Infantil, se realizarán dos informes de evaluación semestral, uno en enero y otro en junio, coincidiendo con la evaluación final, que elaborarán las tutoras y tendrá un enfoque competencial. Estos  informes se podrán consultar a través de la web familia.

-      En Primaria, en los cursos de 2º, 4º y 6º, seguiremos el procedimiento de evaluación habitual, con las tres evaluaciones y de manera cuantitativa (con notas numéricas). Por la web familia podréis consultar estas calificaciones.

-      En Primaria y en los cursos de 1º, 3º y 5º, habrá como novedad tres evaluaciones cualitativas y una final cuantitativa. En estos cursos, los/as tutores/as elaborarán informes trimestrales cualitativos con la información que también facilitarán los/as maestros/as especialistas en la sesión de evaluación. Este informe tendrá un enfoque competencial, destacará aspectos personales y evolutivos, medidas y apoyos de atención educativa y los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje, (los progresos, esfuerzos, dificultades superadas y talentos), así como los aspectos que han de continuar trabajando vuestros/as hijos/as. Las familias podrán consultar las informaciones de la evaluación en la web familia.

Comprobad que podéis acceder a la web familia, si no es así, consultad en secretaria del centro.

Atentamente,      El Equipo directivo

Firmado: Julia Manchano Romera

VISITA DE LA CONSELLERA D'EDUCACIÓ AL CEIP EL CRIST

                     Visita de la Consellera d’Educació, Raquel Tamarit Iranzo

 


Divendres 18 de novembre ens va visitar la Consellera d’Educació, Cultura i Esport, acompanyada pel Director General d’Infraestructures, entre altres personalitats del govern autonòmic i local. La Consellera va revisar les obres del Pla Edificant i es va interessar pels projectes que duem a terme a nivell de centre, com el projecte de l’hort escolar “Les arrels”, el projecte de televisió escolar “TVeM”, i el projecte per a millorar la convivència “Àgora”.   
Raquel Tamarit va parlar amb alumnat, docents i representant de l’AMPA mostrant interès per les activitats que es desenvolupen al Centre, a més a més, va participar en una activitat del Telecrist al ser entrevistada pels seus reporters. Va tindre una actitud molt cordial i ens va cridar l’atenció la gran proximitat amb  els/les membres de la comunitat educativa.